Fatality Notice: IHSA has learned of a construction-related fatality in Sudbury involving a construction worker securing a transport trailer load. One workplace fatality is one too many, regardless of the sector, industry, or occupation. Please take a moment to think about those who have died or been injured on the job and re-establish a commitment to the prevention of injuries, illnesses, and fatalities.

Prace na Wysokościach—Podstawy Zapobiegania Upadkom

Aby się zarejestrować przez Internet po angielsku na jeden z kursów "Prace na Wysokościach" wymienionych poniżej, kliknij tutaj.

 
UWAGA

Rejestracja przez Internet jest teraz dostępna tylko po angielsku.

 

Aby się zarejestrować w jednym z 10 języków wymienionych poniżej, kliknij na wybrany język, żeby ściągnąć formularz rejestracyjny, który można wydrukować. Wypełnij ten formularz i wyślij faksem pod numer 905-625-8998 lub emailem do info@ihsa.ca

 

Opis Kursu

Kurs IHSA "Prace na Wysokościach—Podstawy Zapobiegania Upadkom" jest obszernym programem, który spełnia cele nowego standardu szkoleniowego Ministerstwa Pracy odnośnie prac na wysokościach.

Ten kurs dostarcza robotnikom podstawowych informacji o zapobieganiu upadkom, niezbędnych do bezpiecznej pracy w miejscach, gdzie istnieje zagrożenie upadku. Uczestnicy kursu otrzymują najbardziej aktualne informacje wraz z praktycznym nauczaniem, dostarczane przez ekspertów w tej dziedzinie i wyszkolonych nauczycieli dla dorosłych, którzy mają doświadczenie w pracach na wysokościach.

Chociaż kurs "Prace na Wysokościach" jest dobrym punktem startowym, wymagane jest również szkolenie odnośnie konkretnego miejsca pracy. Pracodawca musi przeszkolić robotników w zakresie konkretnych zagrożeń i rodzajów sprzętu używanego w pracy.

 

Zawartość Programu

Ten kurs składa się z połączenia zajęć klasowych i nauki praktycznej.

Do poruszanych tematów należą:

  • Często występujące zagrożenia upadkiem
  • Zapobieganie upadkom i rodzaje sprzętu
  • Praca z drabinami, rusztowaniami, platformami do prac na podwyższeniu, i podwieszanymi urządzeniami bramowymi
  • Odnośne przepisy i regulacje
 

Kto Powinien Przyjść?

Każdy zagrożony upadkiem podczas wykonywania pracy

 
Czas trwania

1 dzień

Koszt

$100 za każdego uczestnika dla członków IHSA

 

Osobisty Sprzęt Ochronny (Personal Protective Equipment)

Uczestnicy muszą nosić odpowiednie ubranie, a także sprzęt certyfikowany przez CSA chroniący głowę, stopy i oczy. Prosimy, żebyś przyniósł swój własny osobisty sprzęt ochronny (PPE) i żeby był on dobrze utrzymany i w dobrym stanie technicznym zgodnie ze wskazaniami producenta i wymogami przepisów prawnych. Jeśli nie masz potrzebnego PPE, nie będziesz w stanie ukończyć tego kursu i zostaniesz poproszony o przyjście w innym dniu, kiedy będziesz miał odpowiednie ubranie i sprzęt.

 

Ocena Umiejętności

Żeby otrzymać świadectwo ukończenia tego kursu, uczestnicy muszą być obecni przez cały czas jego trwania i spełnić oba następujące wymogi:

  • Wypełnić pisemny test wielokrotnego wyboru i uzyskać stopień 75%
  • Wykonać praktyczną prezentację siedmiu konkretnych zadań o kluczowym znaczeniu i osiągnąć wynik 100%.
 

IHSA wyda świadectwo ukończenia tylko tym, którzy spełnią powyższe wymagania odnośnie oceny umiejętności.

W odniesieniu do uczestników z problemami językowymi, dotyczącymi pisania i czytania, lub specjalnymi potrzebami, mogą być użyte inne metody niż test pisemny do sprawdzenia zrozumienia kluczowych koncepcji. Proszę omówić swoje potrzeby z przedstawicielem obsługi klienta IHSA podczas rejestrowania się na kurs i potwierdzić swoje ustalenia z instruktorem na początku kursu.

Social Networks

Join us on some of the following social networks. Follow our daily tweets on twitter. Browse our video archive on Vimeo and subscribe to our channel on YouTube.

© Copyright Infrastructure Health & Safety Association. All rights reserved.